Tijekom listopada i studenog u prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Orašje, u okviru provedbe Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG održan je ciklus edukativnih radionica namijenjen

malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima sa područja općine Orašje. Edukativne radionice u trajanju od četiri radna dana provodile su stručne osobe Centra za poduzetništvo Općine Orašje, a obuhvatile su sljedećih pet modula: pristup međunarodnim tržištima,marketing u malom i srednjem poduzetništvu, međunarodni standardi u poslovanju, cost & benefit analiza i europski programi i fondovi. Ukupno 15 malih i srednjih poduzetnika sudjelovalo je na ovim radionicama, na kojima su imali priliku razviti i unaprijediti specifična poduzetnička znanja i vještina potrebna u njihovom svakodnevnom poslovanju. Svi polaznici edukativnih radionica dobit će i formalne certifikate o uspješnom završenim modulima izdane od strane Centra za poduzetništvo Općine Orašje.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).