Kroz Instrument za finansiranje bespovratne pomoći za poduzetničke aktivnosti koji ima za cilj da doprinese razvoju i širenju modela inkluzivnog poduzetništva te tako unaprijedi konkurentnost na lokalnom (općinskom/opštinskom) nivou u Bosni i Hercegovini, Međunarodna organizacija rada (MOR) u okviru projekta EU4Business koji financira Evropska unija (EU) objavljuje Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u oblasti razvoja poduzetništva.

Cilj je ubrzati uspostavljanje i razvoj mikro, malih, srednjih i novoregistrovanih (start-up)  poduzeća, kroz koncipiranje mehanizama koji će omogućiti finansijsku i nefinansijsku (tehničku/stručnu) pomoć krajnjim korisnicima (novim i postojećim poduzetnicima iz ciljnih kategorija) i stvaranje i dalji razvoj poduzetničke infrastrukture na lokalnom nivou.

Prioritetni sektori i ciljne grupe projekta podijeljeni su u dvije partije (LOT) kako slijedi:

  1. LOT 1 – Podrška mladim poduzetnicima prilikom osnivanja inovativnih poduzeća, promocija poduzetništva u izvoznom sektoru, sa fokusom na mlade poduzetnike (do 30 godina života) i osnivanje inovativnih poduzeća (uključujući digitalni/IT sektor).
  1. LOT2 – Jačanje poduzetničkog duha i pomoć prilikom registracije poduzeća za osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama, promocija poduzetništva u agro-ruralnom i turističkom sektoru, sa fokusom na poduzetnike iz ranjivih kategorija (žene, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, lica starija od 50 godina života).

Budžet po osnovu ovog Poziva za dostavljanje prijedloga iznosi 1.000.000 eura (milion eura), koji će se raspodijeliti na dva LOT-a. Kvalifikovanim projektima smatraju se projekti koji apliciraju za financijsku podršku granta u rasponu od 150.000 eura (minimalan iznos) do 200.000 eura (maksimalan iznos).

Raspodjela između LOTova:

  1. LOT 1 – ukupno raspoloživo 600.000 eura
  2. LOT 2 – ukupno raspoloživo 400.000 eura

Učešće u ovom Pozivu otvoreno je za kvalifikovane institucije, kako je to definisano metodologijom lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LEP), što znači da kandidati MORAJU da se prijave kao partnerstvo (više o konceptu Partnerstva u Uputstvu za podnosioce prijedloga).

Projekti se realizuju u Bosni i Hercegovini. Za dodjelu sredstava kvalifikovani su i projekti koji se realizuju u saradnji više općina/opština.

Ovo je poziv za dostavljanje prijedloga. U svrhu evaluacije u prvom koraku podnosi se samo konceptualni nacrt; kvalifikovani kandidati sa uspješnim konceptualnim nacrtom biće pozvani da dostave puni prijedlog.

Informativni dani za ovaj poziv biće održani na pet lokacija i to:

  • BANJA LUKA, hotel Jelena – 16.04.2019. (11.00 – 14.00)
  • BRČKO, hotel Jelena – 17.04.2019. (11.00 – 14.00)
  • VITEZ, hotel Central –  18.04.2019. (11.00 – 14.00)
  • SARAJEVO, UN House – 19.04.2019. (10.00 – 13.00)
  • TREBINJE, hotel Leotar – 24.04.2019. (11.00 – 14.00)
  • MOSTAR, hotel Bristol – 25.04.2019. (11.00 – 14.00)

Pozivaju se svi zainteresovani za učešće na informativnim danima da svoje prijave dostave na e-mail adresu: [email protected]

Radni seminar za kandidate koji su ušli u uži izbor biće održan prije dostavljanja punog prijedloga. Svi kandidati koji su podnijeli prijave će dobiti informaciju o ishodu ocjene konceptualnih nacrta i punih prijedloga.

Rok za dostavljanje konceptualnog nacrta je 17. maj/svibanj 2019. (do 17.00 sati po lokalnom vremenu), gdje se kao datum i vrijeme uzimaju datum i vrijeme prijema e-maila u MOR.

Konceptualni nacrti podneseni nakon navedenog roka, nacrti koji nisu pripremljeni u skladu sa ovim uputstvom i nepotpuni nacrti biće odbijeni. Kandidatima se savjetuje da ne čekaju posljednji dan da dostave koncept.

U slučaju da imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i ako imate dodatnih pitanja koja se odnose na ovaj Poziv, možete kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije do 30. aprila/travnja 2019. na e-mail adresu: [email protected] 

MOR nema obavezu da odgovori na pitanja koja stignu nakon navedenog roka. Odgovori će biti objavljeni najkasnije 06. maja/svibnja 2019. Pitanja svih kandidata, zajedno sa odgovorima i drugim važnim obavještenjima u toku postupka evaluacije biće objavljeni na internet stranici projekta EU4Business – www.eu4business.ba, na društvenim mrežama ILO_EU4Business kao i na web stranici www.partnerstvo.ba

Preuzmite potrebnu dokumentaciju