Projekti u implementaciji


Naziv projekta:
Invest in Lipik, Orašje & Garešnica, Invest in LOG
Nositelj projekta:
Općina Orašje
Partner na projektu:
Grad Lipik i Grad Garešnica
Izvori financiranja / sufinanciranja:
Europska unija, Općina Orašje, Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica
Ukupna vrijednost projekta:
731.906,95 €
Vrijeme trajanja projekta:
01.07.2017. – 31.10.2019.
Kratak opis projekta:
Projekt “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica” – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području.

Implementirani projekti


  • Dovršetak izgradnje javne rasvjete u „Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje
  • Dovršetak cestovne mreže u„ Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje
  • EUSESBI – Podrška EU osnivanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
  • Municipality of Orasje Sustainable Local Economic Development ( MOSLED) – Održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje
Dovršetak izgradnje javne rasvjete u „Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje
Naziv projekta:
Dovršetak izgradnje javne rasvjete u  „Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje
Nositelj projekta:
Općina Orašje
Izvori financiranja / sufinanciranja:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
Ukupna vrijednost projekta:
123.178,54 KM
Vrijeme trajanja projekta:
Kratak opis projekta:
Izgrađena i postavljena javna rasvjeta u dužini od 1000 m s ukupno 23 rasvjetna tijela, čime je završen sustav javne rasvjete u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje. Izgrađena asfaltna cesta dužine 110 m i širine 6 m , čime je završena cestovna infrastruktura u Zoni.  Pripremljen paket prezentacijskih proizvoda: 3 totema – reklamna panoa , web stranica i investicijski vodič općine Orašje.
Dovršetak cestovne mreže u„ Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje
Naziv projekta:
Dovršetak cestovne mreže u„ Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje
Nositelj projekta:
Općina Orašje
Partner na projektu:
Općina Domaljevac-Šamac
Izvori financiranja / sufinanciranja:
Razvojni Program Ujedinjenih naroda (UNDP),
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
Ukupna vrijednost projekta:
245.710,00 KM
Vrijeme trajanja projekta:
03.09.2013 – 31.12.2014.
Kratak opis projekta:
Specifični cilj projekta: Povećanje broja poslovnih investicija u „Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje. Projekt predviđa ostvarenje četiri rezultata kroz četiri seta zadanih aktivnosti i to: – Izgradnja ceste s asfaltnom podlogom u Zoni Orašje, – Aktivnosti na poboljšanju sustava poticajnih mjera za poslovna ulaganja u Zoni Orašje.  – Uspostavljanje kvalitetnog i funkcionalnog sustava za upravljanje Zonama u Orašju i Domaljevcu.  – Promocija komparativnih prednosti i ulaganje u Zone u Orašju i Domaljevcu.
EUSESBI – Podrška EU osnivanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
Naziv projekta:
EUSESBI – Podrška EU osnivanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
Nositelj projekta:
WYG International
Partner na projektu:
Općina Orašje
Izvori financiranja / sufinanciranja:
Europska unija
Ukupna vrijednost projekta:
Vrijeme trajanja projekta:
Studeni 2013. – Studeni 2014.
Kratak opis projekta:
Cilj projekta je osnaživanje ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta kroz jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u BiH i pružanje podrške jačanju i/ili osnivanju poslovnih zona. Glavni rezultati projekta su izrađena Studija izvodljivosti za Poslovnu zonu Dusine i jačanje kapaciteta na lokalnom nivou za stvaranje pogodnog okruženja za podršku.
Municipality of Orasje Sustainable Local Economic Development ( MOSLED) – Održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje
Naziv projekta:
Municipality of Orasje Sustainable Local Economic Development ( MOSLED) –  Održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje
Nositelj projekta:
Općina Orašje
Partner na projektu:
Poduzetnički centar Pleternica i  Udruga privatnih poduzetnika Orašje
Izvori financiranja / sufinanciranja:
Europska unija, Općina Orašje
Ukupna vrijednost projekta:
461.265,93 €
Vrijeme trajanja projekta:
05.11.2014.  – 05.01.2017.
Kratak opis projekta:
Opći cilj projekta je pružanje institucionalnih, formalnih i infrastrukturnih uvjeta za održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje. Svrha projekta je pružanje podrške malim i srednjim poduzećima kroz osiguranje bolje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni „Dusine“ Orašje i razvijanje poduzetničkih i tehničkih usluga kroz jačanje uloge i kapaciteta Centra za poduzetništvo i Poslovnog inkubatora općine Orašje. Rezultati projekta: izgradnja kanalizacijskog sustava u Poduzetničkoj zoni „Dusine“ Orašje, opremanje i jačanje funkcije Centra za poduzetništvo i Poslovnog inkubatora, edukacija osoblja Centra za poduzetništvo i MSP-a, pristup Regionalnom garantnom fondu razvojne Agencije NERDA  za MSP,  promocija Zone kao pogodnog mjesta za ulaganje.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!