Author ArchivesMarijana Baotić

Usvojen Nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi standard

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi, Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić rekao je da se primjenom ovog zakona treba stvoriti pravna osnova koja će omogućiti svim razinama vlasti u FBiH sustavni pristup u planiranju razvoja poduzetničke infrastrukture, ali i cjelokupnog poslovnog okruženja u Federaciji BiH. Ovaj nacrt Zakona usvojen je s ciljem da se unaprijedi poduzetnička infrastruktura u Federaciji BiH.Poduzetničku infrastrukturu čine poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije. Poduzetničke zone su najzastupljeniji i najznačajniji oblik poduzetničke infrastrukutre u Federaciji BiH. Ministar Zukić je rekao kako ključne koristi od uspostave poslovnih zona imaju lokalne vlasti kroz brži ekonomski razvoj, efikasniji instrument privlačenja investitora, punjenje općinskog/gradskog proračuna, te sprječavanje devastacije urbanog prostora. ...

Continue Reading

Otvoren treći po redu javni poziv projekta Evropske unije EU4AGRI: 3,5 MILIONA KM BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU standard

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je danas javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, te stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta. Ovaj javni poziv je treći po redu objavljen kroz projekat EU4AGRI kako bi se podržao ruralni razvoj, pogotovo u periodu trajanja COVID-19 pandemije i oporavka od krize prouzrokovane njom. Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima: proizvodnja mlijeka; proizvodnja mesa;  uzgoj žitarica i uljarica; uzgoj voća uključujući vinogradarstvo i masline; uzgoj povrća (povrtlarstvo) i proizvodnja jaja. Podnosioci mogu da podnesu prijave isključivo samostalno. Ukupno raspoloživa sredstva po ovom javnom pozivu iznose do 3,5 miliona KM. Svaki podnosilac ...

Continue Reading

Javni poziv i program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu za 2020. godinu. standard

Ovdje možete pogledati Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini  za 2020. godinu. Ovdje možete pogledati ​Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu  za 2020. godinu. Ovdje možete preuzeti Obrazac za prijavu

Continue Reading

Lista korisnika finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima sa iznosom dodijeljenih sredstava za Sektor industrije standard

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 246. sjednici održanoj 03.12.2020. godine u Sarajevu, donijela odluke u kojima su, u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 („Službene novine Federacije BiH“, broj 74/2020), utvrđene liste korisnika finansijske pomoći s iznosom dodijeljenih sredstava, po granama industrije. Listu korisnika finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima sa iznosom dodijeljenih sredstava za Sektor industrije možete preuzeti OVDJE

Continue Reading

FMRPO – Javni natječaj-Kreditna sredstva u 2020. godini standard

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2020. godinu. Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2020. godinu. Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 0,9 %. Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje. Tekst Javnog natječaja Smjernice Zahtjev-Obrazac projekta Izjava ...

Continue Reading

Javni poziv – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija standard

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, na osnovu člana 5. stav (2) Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 74/20) obavještava zainteresovane poslovne subjekte i fizička lica sa sjedištem/prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je glavna djelatnost javni cestovni prijevoz putnika da se tekst Javnog poziva sa pratećom dokumentacijom nalazi na sljedećem linku  http://www.fmpik.gov.ba/bh/usluge/uredba-javni-poziv.html

Continue Reading

Javni poziv Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva standard

Na osnovu člana 30. stav (1) Uredbe o interventnim mjerama za potporu ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 („Službene novine Federacije“ BiH, broj 74/20), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora. Za realizaciju ovog Javnog poziva osigurana su sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Maksimalni dozvoljeni iznos financijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku po ovom Javnom pozivu ne može preći iznos od 700.000,00 KM. Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Dnevni list“, navodi se u Javnom ...

Continue Reading

Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma standard

Na osnovi odredbi Uredbe o interventnim mjerama za potporu ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/20), federalna ministrica okoliša i turizma raspisala je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora u okolnostima pandemije COVID-19. Ukupno raspoloživa financijska sredstva, za provođenje ovog Javnog poziva, iznose 30.000.000,00 KM. Maksimalan iznos financijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku, po ovom pozivu, ne može preći iznos od 700.000,00 KM. Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objave Obavijesti koja je od 22.10.2020. godine, navodi se u Javnom pozivu. Javni poziv i obrasce možete preuzeti ovdje.

Continue Reading

FMERI – Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima u Sektoru industrije standard

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 240. sjednici, održanoj 16.10. 2020. godine, Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19 (“Službene novine Federacije BiH”, broj 74/20) Donošenjem ove Uredbe, ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći, u ukupno raspoloživom iznosu od 30.000.000 KM, privrednim društvima, izvoznicima na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba . Obavijest o objavi Javnog poziva objavljena je 20.10.2020. godine u dnevnim novinama “Večernji list” i “Dnevni avaz”. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana Obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama, odnosno do 10.11.2020. godine. Pozivamo sva privredna društva, sa većinskim privatnim vlasništvom, koja ...

Continue Reading

USAID-Javni pozivi za dodjelu financijske potpore malim projektima standard

USAID kroz projekt PRO-Budućnost i Institut za razvoj mladih KULT objavili su Javni poziv za dodjelu financijske potpore malim projektima.Projekt PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice.Na Javne pozive mogu se prijaviti: udruženja mladih, neformalne grupe mladih kao i organizacije civilnog društva koje djeluju u lokalnim zajednicama u kojima se provodi projekt PRO-Budućnost.Od prijavitelja se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama u BiH. Od prijavitelja se traži da do 16.11.2020. godine, do 15:00 sati, dostave prijavu sa svim ...

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!