(Sarajevo, 25.2.2019. godine) – Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 14.1.2019. godine usvojio programe aktivne politike zapošljavanja koji će biti realizirani u ovoj godini.
Uskoro će biti objavljeni javni pozivi za sudjelovanje u tim programima, a o tačnom datumu objave javnost će biti blagovremeno obaviještena putem web portala Zavoda i sredstava javnog informiranja.

Do tada, potencijalni korisnici mogu se upoznati sa tekstovima programa koji se nalaze u nastavku:

  1. Program sufinansiranja zapošljavanja 2019 (pdf)
  2. Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 (pdf)
  3. Program „Obuka i rad 2019“ (pdf)
  4. Program sufinansiranja zajedničkih projekata za drugim organizacijama i institucijama (pdf)