Sukladno programskim aktivnostima u 2020. godini, a na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-192/20 od 29.04.2020., Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje javni poziv za korištenje financijskih sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga.

Tekst javnog poziva može se preuzeti ovdje:

-Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec travanj 2020. godine Preuzmi

Sastavni dio Javnog poziva su i sljedeći prilozi:

-Prilog broj 1. PRIJAVA NA JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec travanj 2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 2. IZJAVA kojom se potvrđuje da niste u sustavu PDV-a; Preuzmi

-Prilog broj 3. IZJAVA kojom potvrđujete da niste u sustavu fiskalizacije; Preuzmi

Prilog broj 4. Zapovijed od 18.03.2020. Preuzmi

Prilog broj 5. Zapovijed od 05.04.2020. Preuzmi

Prilog broj 6. Zapovijed od 18.04.2020. Preuzmi

-Prilog broj 7. Dopuna Zapovijedi od 09.04.2020. Preuzmi

Javni poziv i prilozi mogu se preuzeti na službenoj stranici Vlade Županije Posavske. Isti će biti objavljeni na oglasnim i web stranicama:
-općinskih uprava Domaljevac–Šamac, Odžak i Orašje,
-udrugama poduzetnika i obrtnika na području Županije Posavske.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na telefone Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja: 031/762-706 i 031/717-081.