Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je dva javna poziva.
Javni pozivi se odnose na poslodavce, te osobe sa invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem i profesionalnom rehabilitacijom.

Javni pozivi su otvoreni do 30.09.2020. godine.

Javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2020. godini

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2020. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom