Sukladno programskim aktivnostima u 2020. godini, a na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-192/20 od 29.04.2020., Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje javne pozive za korištenje financijskih sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga.

Tekstovi javnih poziva mogu se preuzeti ovdje:

– Javni poziv za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine Preuzmi

– Javni poziv za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec travanj 2020. godine Preuzmi

Sastavni dio Javnih poziva su i sljedeći prilozi:

– Prilog broj 1. a) PRIJAVA NA JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine; Preuzmi

– Prilog broj 1. b) PRIJAVA NA JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec travanj 2020. godine; Preuzmi

–Prilog broj 2. Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-10-01/20, od 18.03.2020. godine;Preuzmi

– Prilog broj 3. Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-1-50/20, od 05.04.2020. godine; Preuzmi

– Prilog broj 4. Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-1-50-2/20, od 18.04.2020. godine; Preuzmi

– Prilog broj 5. Dopuna Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-1-50-1/20, od 09.04.2020. godine; Preuzmi

– Prilog broj 6. Lista zabranjenih djelatnosti Zapovijedima Kriznog stožera Preuzmi

Javni pozivi i prilozi mogu se preuzeti na službenoj stranici Vlade Županije Posavske. Isti će biti objavljeni na oglasnim i web stranicama:
-općinskih uprava Domaljevac–Šamac, Odžak i Orašje,
-udrugama poduzetnika i obrtnika na području Županije Posavske.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na telefone Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja: 031/763-439 i 031/ 717 -081.