Sukladno programskim aktivnostima u 2020. godini, a na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-251/20 od 04.06.2020., Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje javne pozive za korištenje financijskih sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga.

Tekstovi javnih poziva mogu se preuzeti ovdje:

– Javni poziv za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec svibanj 2020. godine Preuzmi

– Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec svibanj 2020. godine Preuzmi

Sastavni dio Javnih poziva su i sljedeći prilozi:-Prilog broj 1. a) PRIJAVA NA JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec svibanj 2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 1. b) PRIJAVA NA JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec svibanj 2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 2. IZJAVA da niste u sustavu PDV-a; Preuzmi

-Prilog broj 3. a) IZJAVA da niste u sustavu fiskalizacije za Javni poziv za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec svibanj 2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 3. b) IZJAVA da niste u sustavu fiskalizacije za Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec svibanj 2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 4. Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-10-01/20, od 18.03.2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 5. Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-1-50/20, od 05.04.2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 6. Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-1-50-2/20, od 18.04.2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 7. Dopuna Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-1-50-1/20, od 09.04.2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 8. Naredba Federalnog štaba/stožera civilne zaštite, broj: 12-40-6-148-154/20 od 29.04.2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 9. Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-1-98/20 od 13.05.2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 10. Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-1-96/20 od 13.05.2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 11. Dopuna Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-1-10-05/20 od 13.05.2020. godine; Preuzmi

-Prilog broj 12. Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, broj: 15-40-1-1-108/20 od 28.05.2020. godine; Preuzmi

Javni pozivi i prilozi mogu se preuzeti na službenoj stranici Vlade Županije Posavske. Isti će biti objavljeni na oglasnim i web stranicama:
-općinskih uprava Domaljevac–Šamac, Odžak i Orašje,
-udrugama poduzetnika i obrtnika na području Županije Posavske.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na telefone Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja: 031/762-706 i 031/717-081.