Ljudski kapital


  • Visokoobrazovana motivirana mlada radna snaga
  • Dugogodišnje iskustvo, znanje i vještine u poljoprivrednom prehrambenom,  metalo-prerađivačkom, drvo-prerađivačkom građevinskom sektoru
  • Veliki potencijal u ICT sektoru

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!