U Orašju je, u prostorijama Općine Orašje, održan drugi sastanak Projekta Zajedničkog savjetodavnog odbora „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Sastanak su otvorili Stanko Vincetić, načelnik Općine Orašje,
Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice i Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika koji su pozdravili sve prisutne i izrazili zadovoljstvo na uspostavljenoj prekograničnoj suradnji i zajedničkom sudjelovanju u ovome projektu.

Voditelj Projekta Boris Jurić, tijekom svoje prezentacije, predstavio je prisutnim članovima PAB-a i PMT-a, implementirane aktivnosti i ostvarene rezultata projekta u dosadašnjem periodu implementacije sa posebnim fokusom na posljednjih šest mjeseci provedbe Projekta odnosno u periodu od 01.04. do 01.10.2018. godine. U tom periodu održana su tri sastanka Zajedničkog upravljačkog tima projekta kojeg čine predstavnici svih partnerskih institucija uključenih u ovaj projekt i čiji je zadatak osigurati pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti, ostvarivanje očekivanih rezultata i ciljeva projekta tj. njegovu uspješnu provedbu i završetak.

Radni paket 3 ukupne vrijednosti od 207.000,00 EUR-a podrazumijeva rekonstrukciju i opremanje tri poduzetničke potporne institucije u partnerskim gradovima. U Garešnici je u završeno obnavljanje i opremanje poduzetničkog inkubatora i poduzetničkog centra, te je preostala još objava javnog poziva za male i srednje poduzetnike i obrtnike kojima će poslovni prostori poduzetničkog inkubatora biti dodijeljeni na korištenje pod povoljnim uvjetima. U Lipiku su završeni radovi na rekonstrukciji i opremanju njihovog inkubatora u Donjem Čagliću, a slijedi i njegovo opremanje. U Orašju su na zgradu Centra za poduzetništvo Općine Orašje postavljeni i stavljeni u funkciju solarni paneli i novi ekonomičniji i energetski efikasniji klimatski uređaji, što znači da su u potpunosti okončani svi planirani radovi.

U ovom izvještajnom razdoblju pripremljen je Program obuke za unaprjeđenje poslovnih znanja i vještina djelatnika poduzetničkih potpornih institucija. Po navedenom programu održan je i ciklus edukativnih radionica u sva tri grada. Program je pohađalo i uspješno završilo 12 uposlenika poduzetničkih potpornih institucija sva tri grada, kojima su na njegovom završetku dodijeljeni i odgovarajući certifikati. Naredni korak je organiziranje edukativnih radionica za male i srednje poduzetnike i obrtnike u partnerskom području. Općina Orašje i Grad Lipik već su pokrenuli proceduru javnog poziva za odabir polaznika Programa, dok će u Garešnici ova aktivnost biti pokrenuta u idućem izvještajnom periodu.

Također, u ovom periodu organizirana i studijska posjeta Dubrovniku, gdje su članovi PMT-a posjetili Centar za poduzetništvo u Dubrovniku i Virtualni inkubator, te stečena znanja i iskustva primijenili kod pripreme zajedničkog virtualnog inkubatora prekograničnog područja. Ugovor o izradi virtualnog inkubatora je potpisan, a trebao bi biti realiziran do kraja listopada,

Sva tri grada pripremila su i investicijske vodiče, te smjernice za izvoznike, a njihovo tiskanje biti će završeno do kraja rujna. Što se tiče ostalog inovativnog marketinško – promotivnog materijala: virtualne šetnje kroz njihove poduzetničke zone i promo filmova, Općina Orašje završila je ove aktivnosti, tj. virtualna šetnja stavljena je u funkciju, a promo film spreman za prikazivanje. U Garešnici i Lipiku ove aktivnosti su još uvijek u tijeku. Nadalje, na frekventnim lokacijama u sva tri grada postavljeni su digitalni i statični bilbordi za besplatnu promociju poduzetničkih zona, te malih i srednjih poduzeća i obrta.

Vezano za radni paket 4. u prethodnom izvještajnom periodu uspostavljena je Zajednička platforma za internacionalizaciju MSP-a prekograničnog partnerskog područja (Orašje, Lipik, Garešnica) kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji. U ovom periodu održana su tri okrugla stola sa predstavnicima javnih tijela i poduzetnika izvoznika, te je pripremljen i javno objavljen Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva.

U nastavku prezentacije, sažeto su predstavljene aktivnosti koje slijede u idućim periodima implementacije Projekta, organiziranje gospodarskih sajmova u Garešnici i Orašju, održavanje događanja: Tjedni otvorenih vrata“ u sva tri grada itd.

Polazeći od dosadašnje uspješne suradnje, sva tri gradonačelnika/načelnika potvrdili su svoju spremnost da nastave suradnju i na predstojećem 2. Pozivu prekogranične suradnje HR- BiH- CG i to u oblasti turizma i socijalne zaštite.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).