U okviru implementacije EU Projekta „Održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje“ („Municipality of Orašje Sustainable Local Economic Development“ – MOSLED) Općina Orašje je u periodu od 24. do 28. Listopada 2016. godine u prostorijama Centra za poduzetništvo Orašje organizirala četvrti ciklus Programa edukacija malih i srednjih poduzeća na temu: Kako napisati poslovni plan.

Kroz edukacije kojima je prisustvovalo šest predstavnika malih i srednjih poduzeća, te obrtnika s područja općine Orašje, djelatnici Centra za poduzetništvo Orašje naglasili su važnost poslovnog planiranja u poslovanju. Polaznici su upoznati sa efikasnim načinima planiranja korištenja raspoloživih i potrebnih resursa, analizom poslovnog okruženja (očekivanjima kupaca, intencijom konkurenata i vlastitim mogućnostima u cilju povećanja vrijednosti poslovanja), te konkretnim alatima za pomoć pri planiranju resursa s posebnim fokusom na detaljnu razradu pojedinih stavki sadržaja poslovnog plana (opis poduzeća, opis proizvoda/usluge koju poduzeće nudi, analiza tržišta nabave i prodaje), plan marketinga, lokacija poduzeća, organizacija poduzeća i plan zapošljavanja, financijski podaci – izvori kapitala, točka pokrića, račun dobiti i gubitka, bilanca, te opis mogućih rizika.
Ciljevi Projekta MOSLED su pružanje institucionalnih, formalnih i infrastrukturnih uvjeta za održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje, te pružanje podrške malim i srednjim poduzećima kroz osiguranje bolje komunalne infrastrukture u „Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje i razvijanje poduzetničkih i tehničkih usluga kroz jačanje uloge i kapaciteta Centra za poduzetništvo i Poslovnog inkubatora općine Orašje.

Ukupna vrijednost Projekta je 461.265,93 EUR, od čega EU financira 391.885,93 EUR (85 %), a Općina Orašje i partneri Poduzetnički centar Pleternica i Udruga privatnih poduzetnika Orašje sufinanciraju projekt sa 69.380,00 EUR (15 %).