U okviru projekta koji financira EU “Održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje” – MOSLED, a kojeg zajednički implementiraju Općina Orašje i partneri Poduzetnički centar Pleternica i Udruga privatnih poduzetnika Orašje u petak 19.08.2016. godine u Poduzetničkom centru Pleternica u Pleternici održan je dvadeseti radni sastanak Tima za implementaciju ovog projekta (PMT).

Na sastanku je razmatran izvještaj Result Oriented Monitoringa – ROM (Rezultatski orijentirano praćenje) koji je pripremila nezavisna ROM ekspertica, te se razgovaralo o aktivnostima projekta realiziranih u posljednjih mjesec dana. Konstantirano je da se implementacija projekta odvija prema planu, te da u rujnu predstoje veoma važne aktivnosti na organizaciji svečanog otvorenja kanalizacijske mreže u „Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje, kao i nastavak tehničke pomoći odnosno obuka i edukacija za mala i srednja poduzeća koje provodi osoblje Centra za poduzetništvo Orašje.

Cilj MOSLED projekta su pružanje institucionalnih, formalnih i infrastrukturnih uvjeta za održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje, te pružanje podrške malim i srednjim poduzećima kroz osiguranje bolje komunalne infrastrukture u „Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje i razvijanje poduzetničkih i tehničkih usluga kroz jačanje uloge i kapaciteta Centra za poduzetništvo i Poslovnog inkubatora općine Orašje.

Ukupna vrijednost projekta je 461.265,93 eura, od čega EU financira 391.885,93 eura(85 %), a Općina Orašje i partneri sufinanciraju projekt sa 69.380,00 eura (15 %).