U okviru implementacije projekta koji financira EU „Održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje“ („Municipality of Orašje Sustainable Local Economic Development“ – MOSLED), a koji u partnerstvu provode Općina Orašje, Udruga privatnih poduzetnika Orašje i Poduzetnički centar Pleternica, u petak 22.07.2016. godine u Orašju, održan je okrugli stol na temu: „Uloga poduzetničkih potpornih institucija u jačanju malog i srednjeg poduzetništva“.

Na okruglom stolu kojem je nazočilo preko 40 malih i srednjih poduzetnika i obrtnika sa područja općine Orašje, te predstavnici Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, Gospodarske komore Županije Posavske i Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske predstavljene su mogućnosti i uloga Centra za poduzetništvo Orašje kao poduzetničke potporne institucije u gospodarskom razvoju i poticanju poduzetništva na području općine Orašje.

Također, voditelj projekta Mato Mikić prezentirao je i promotivni materijal pripremljen u sklopu projekta „MOSLED“ – Katalog savjetodavnih usluga Centra za poduzetništvo Orašje, koji sadrži opis svih besplatnih stručnih i savjetodavnih usluga Centra koje stoje na raspolaganju postojećim i potencijalnim poduzetnicima, kao i ostalim zainteresiranim građanima, udruženjima civilnog društva i javnim institucijama.

Projekt „Održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje“ („Municipality of Orašje Sustainable Local Economic Development“ – MOSLED) financira EU kroz Program IPA 2011 u okviru podrške lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Ciljevi Projekta su pružanje institucionalnih, formalnih i infrastrukturnih uvjeta za održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje, te pružanje podrške malim i srednjim poduzećima kroz osiguranje bolje komunalne infrastrukture u “Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje i razvijanje poduzetničkih i tehničkih usluga kroz jačanje uloge i kapaciteta Centra za poduzetništvo i Poslovnog inkubatora općine Orašje. Ukupna vrijednost projekta je 461.265,93 EUR, od čega EU financira 391.885,93 EUR (85%), a Općina Orašje i partneri sufinanciraju projekt sa 69.380,00 EUR (15%).