U prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Orašje u Orašju održan je prvi ciklus edukativnih radionica na temu “Marketing u malom i srednjem poduzetništvu”. Na dvodnevnoj radionici sudjelovali su djelatnici poduzetničkih potpornih institucija

iz Republike Hrvatske: Lipička razvojna agencija – LIRA i Poduzetnički centar Garešnica, te djelatnici Centra za poduzetništvo Općine Orašje. Održane radionice pripremljene su prema Edukativnom programu poslovnih znanja i vještina za djelatnike poduzetničkih potpornih institucija kojeg je kreirao Zajednički tima za implementaciju projekta: „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“- Invest in LOG i predstavlja jedan od planirana tri ciklusa radionica. Na narednim radionicama koje će se održati u Lipiku i Garešnici, djelatnici poduzetničkih potpornih institucija unaprijedit će svoja znanja i vještine iz oblasti pristupa međunarodnim tržištima, međunarodnih standarda, cost&benefit analiza, te iz oblasti europskih programa i fondova.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG u sklopu kojeg se organiziraju ciklusi edukativnih radionica implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).