Centar za poduzetništvo općine Orašje organizirao je Edukativni program unapređenja poslovnih znanja i vještina poduzetnika i obrtnika u okviru provedbe Projekta „Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture“. Edukacija, održana u konferencijskoj dvorani Centra, organizirana je u svrhu poboljšanja konkurentnosti poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika. Edukativne radionice u okviru ovog Programa bile su namijenjene svim zainteresiranim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima koji su se željeli informirati o EU fondovima i programima na raspolaganju u BiH, kao i pristupu međunarodnim tržištima i međunarodnim standardima u poslovanju. Kroz trodnevne edukativne radionice poduzetnici su upoznati s aktualnim pozivima EU, međunarodnim i domaćim institucijama koji su na raspolaganju MSP-ima u BiH, a i unaprijedili su svoja znanja o ispunjavanju projektnih aplikacija, planu aktivnosti i održivosti projekata, dozvoljenim troškovima. Također, upoznali su se i sa osnovnim karakteristikama međunarodnih standarda u poslovanju, te pristupu međunarodnom tržištu kroz Europsku poduzetničku mrežu EEN i Euro info centar. Ovaj Projekt sufinanciralo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.