U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), koji primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), raspisan je “Javni poziv za učešće u aktivnostima zasnivanja i proširenja proizvodnje soje u 2019. godini”.

Ovim javnim pozivom se pozivaju sva fizička lica i registrovani poljoprivredni obrti sa područja jedinica lokalne samouprave Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac da podnesu prijave za dodjelu podrške u okviru projekta LIR za zasnivanje i proširenje površina na kojim će se proizvoditi soja tokom 2019. godine.

Podrška koja će biti pružena odabranim korisnicima obuhvata dodjelu genetski nemodifikovanog sjemena soje (non-GMO) za pojedinačne parcele od min. 1 ha do max. 10 ha te obezbijeđenu stručnu podršku za proizvodnju soje.

Fizička lica i registrovani poljoprivredni obrti koji ispunjavaju uslove mogu dostaviti prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju (koja je navedena u dokumentu javnog poziva koji se može preuzeti OVDJE) najkasnije do ponedjeljka, 4.3.2019. godine do 17:00 sati.

Aplikacije se mogu dostaviti putem putem pošte ili direktno u UNDP ured u Sarajevu:

UNDP BIH, Projekat LIR

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

 

Sve prijave koje se dostavljaju direktno ili putem pošte moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „PROJEKAT LOKALNI INTEGRISANI RAZVOJ – JAVNI POZIV ZA ZASNIVANJE I PROŠIRENJE PROIZVODNJE SOJE u 2019. GODINI“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail [email protected].