U sklopu EU Projekta “Održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje” – MOSLED, kojeg zajednički implementiraju Općina Orašje i partneri Poduzetnički centar Pleternica i Udruga privatnih poduzetnika Orašje u razdoblju od 22. do 26.08.2016. godine održan je drugi ciklus Programa edukacija malih i srednjih poduzeća.

   Drugi ciklus edukacija održan je u prostoru Centra za poduzetništvo Orašje, a prisustvovalo mu je petero poduzetnika i obrtnika s područja općine Orašje. Tema edukacija bila je Upravljanje projektnim ciklusom – Project cycle management (PCM).

    Kroz petodnevnu edukaciju koju su provodili djelatnici Centra za poduzetništvo Orašje polaznici su upoznati sa osnovnim načelima projektnog planiranja i praktičnim alatima za provedbu pojedinih faza projektnog planiranja. Tijekom ovih edukacija, polaznici su također imali priliku upoznati se i sa praktičnim iskustvima Općine Orašje u pripremi i implementaciji EU projekata.

    Ciljevi Projekta su pružanje institucionalnih, formalnih i infrastrukturnih uvjeta za održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje, te pružanje podrške malim i srednjim poduzećima kroz osiguranje bolje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni „Dusine“ Orašje i razvijanje poduzetničkih i tehničkih usluga kroz jačanje uloge i kapaciteta Centra za poduzetništvo i Poslovnog inkubatora općine Orašje.

   Ukupna vrijednost projekta je 461.265,93 EUR, od čega EU financira 391.885,93 EUR (85 %), a Općina Orašje i partneri sufinanciraju projekt sa 69.380,00 EUR (15 %).