„Poduzetnička zona Dusine“ Orašje je predstavljena i na 43. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu. Sajam na kome je izlagalo 302 izlagača na 7500 m² otvorenog i zatvorenog prostora trajao je od 24.08. – 28.08.2016. godine.

U okviru Projekta „Održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje“(„Municipality of Orašje Sustainable Local Economic Development“ – MOSLED) kojeg financira EU kroz Program IPA 2011 – podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH prezentirani su potencijali i prednosti ulaganja u “Poduzetničku zonu Dusine” Orašje, također su uspostavljeni kontakti sa potencijalnim ulagačima koji su zainteresirani za otvaranje novih proizvodnih pogona.

Ukupna vrijednost projekta je 461.265,93 EUR, od čega EU financira 391.885,93 EUR (85 %), a Općina Orašje i partneri sufinanciraju projekt sa 69.380,00 EUR (15 %). U implementaciji Projekta pored Općine Orašje koja je njegov nositelj sudjeluju i partneri Poduzetnički centar Pleternica i Udruga privatnih poduzetnika Orašje.