Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje rezultate poticajnih sredstava po Javnom natječaju za grant sredstva u 2019. godini.

Rezultate možete pogledati u sljedećim dokumentima;

Rang lista koriniska grant sredstava u 2019. godini 

Lista korisnika kojima nisu odobrena grant sredstva zbog nedostataka planiranih sredstava po projektima
Lista korisnika kojima nisu odobrena grant sredstva zbog formalno pravnih razloga

Podnositelji prijava kojima nisu odobrena sredstva, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.