Poduzetnička zona „Dusine“ Orašje uspostavljena je 2010. god. Odlukom Općinskog

vijeća Orašje. Prostire se na površini od 35,17 ha, podijeljena je na 50 parcela  i regulirana

prostorno- planskom dokumentacijom. Slobodne parcele su u 100% vlasništvu Općine

Orašje.

Investiranje u Poduzetničku zonu „Dusine“  pogodno je za izvozno orijentirana mala i

srednja proizvodna poduzeća, uslužne djelatnosti temeljene na informacijskim i

komunikacijskim tehnologijama,  a posebno za tzv. „ greenfield “ investicije.

Zašto investirati u Poduzetničku zonu Dusine Orašje ? -> v1


 • Izvrsna lokacija
 • Suvremena komunalna infrastruktura
 • Logistička infrastruktura
 • Atraktivni poticaji i olakšice za investitore
 • Ljudski kapital

Zbog svog povoljnog geoprometnog položaja na granici sa Republikom Hrvatskom i

Europskom unijom, općina Orašje opravdano nosi naziv „Vrata BiH“. To je jedno od

značajnijih komparativnih prednosti u odnosu na druge lokacije u okruženju, što općinu

Orašje čini lako dostupnom i atraktivnom lokacijom za ulaganja.

 

Poduzetnička zona Dusine nalazi se na jednoj od glavnih magistralnih prometnica

(Orašje – Tuzla – Sarajevo – Mostar – Ploče) što ju čini dostupnom iz svih dijelova Bosne

Hercegovine.

Blizina međunarodnog graničnog prijelaza Orašje-Županja (1km) i autoceste Zagreb –

Lipovac (12km), koja je sastavni dio Paneuropskog koridora X i Europske rute E70

pridonosi njenoj izvrsnoj povezanosti sa širom regijom i Europskim tržištem sa više od

500 milijuna stanovnika.

Cesta Električna energija Voda Kanalizacija Telekomunikacije Javna rasvjeta
Razvijena cestovna infrastruktura – cesta s asfaltnom podlogom u dužini od 1 860 m i širine 6 m Prema iskazanoj potrebi ulagača Prema iskazanoj potrebi ulagača U izgradnjiIzvući iz projekta   Približno 2 000m s 49 rasvjetnih tijela
 • Centar za poduzetništvo Orašje –

usluga „One stop shop“ – „sve na jednom mjestu“

 • Poslovni inkubator

Lokalni:

 • Povoljna cijena zemljišta-navesti
 • Oslobođenje od naknada za korištenje i uređenje građevinskog zemljišta
 • Oslobođenje komunalnih doprinosa za gradnju
 • Novčane potpore

                       Subvencioniranje novog upošljavanja u novoizgrađenim ili rekonstruiranim

                      poslovnim objektima (halama).

                     Sufinanciranje nabavke opreme za tehnološko unapređenje poslovanja

                     poduzetništva i  obrta.

 

Nacionalni:

 • Stopa poreza na dobit – 10%
 • Stopa poreza na dohodak – 10%
 • Stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) – 17%
 • Visokoobrazovana motivirana mlada radna snaga
 • Dugogodišnje iskustvo, znanje i vještine u poljoprivredno-prehrambenom, metalno-prerađivačkom, drvo-prerađivačkom i građevinskom sektoru
 • Veliki potencijal u ICT sektoru

Investitori u Zoni


–   „Mix“ d.o.o.  Orašje – proizvodno prerađivačka djelatnost – proizvodnja stočne

hrane

–   „Dinoza“ d.o.o. Orašje –prerađivačka djelatnost – prerada sirove kože

–   „Coprotec Sistemi“ d.o.o. Orašje -proizvodna djelatnost – proizvodnja metalnih

dijelova za autoindustriju

–   „Yimor“ d.o.o. Domaljevac, TC Orašje – trgovinska djelatnost

–   „Kožul“ d.o.o. Orašje -Trgovinska djelatnost

–   „Badžo“ d.o.o. Gradačac, PJ Orašje -trgovina građevinskog materijala

–   „Unitrade“ d.o.o. Ljubuški, PJ Orašje-uslužna djelatnost – trgovina gorivom i

mazivom

–   „Tronex BH“ d.o.o. Orašje -uslužna djelatnost – servis i trgovina na veliko i malo

–   „Šokčević“ d.o.o. Orašje –trgovinska djelatnost

–   „Poskom“ d.o.o. Orašje -proizvodna djelatnost – proizvodnja auto prikolica

–   „Steinsberger“ d.o.o. Orašje -proizvodna djelatnost – proizvodnja auto prikolica

–   „Granit“ d.o.o. Orašje -prerađivačka djelatnost – obrada kamena-

Parcele


null This is image placeholder, edit your page to replace it.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!